Theo dõi chúng tôi trên


HOTLINE:0904165699/ 0963526886

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHÍNH CỦA BẢO VỆ VÂN LONG BAO GỒM:
- Nghiệp vụ an ninh cơ bản.
- Phòng cháy chữa cháy và các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.
- Mô hình & phương pháp xử lý các vụ sự việc.
- Sơ cấp cứu.
- Vận hành hệ thống báo cháy tự động.
- Vận hành và bảo quản các công cụ hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp.
- Sử dụng hệ thống công nghẹ như máy tính vận hành hệ thống camera.
- Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cấp chỉ huy mục tiêu.
- Khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ dành cho cấp quản lý.

Nhập tin nhắn của bạn ở đây
Vui lòng đăng nhập vào Facebook!